Izobraževanje, kultura in šport

87 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2015   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje 2015 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Stališča o delu ISSP 2015, Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države ISSP... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 1990   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa se začne z oceno optimističnosti razpoloženja med ljudmi, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim. Vprašanja so namenjena ugotavljanju posledic družbene in gospodarske... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Projekt 7EU - VET - Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education, je raziskovalna študija poklicnega izobraževanja, ki temelji na teoretičnih osnovah in... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti. Sledijo... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2016/1   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave:... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji   5 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru,... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2004/2   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Tokratna raziskava je del vseevropskega projekta, ki bo potekal predvidoma v 25 državah in katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2012/1   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava SJM121 je sestavljena iz treh sklopov: iz Raziskave o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodne raziskave o družini in spreminjanju spolnih vlog (ISSP 2012) in... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 1988   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Posebnosti tokratne ankete so vprašanja povezana z vojsko in obrambo ter dogajanji na Kosovu. Vprašalnik se začne s stališči o gospodarskih razmerah. Sledi poglavje o zveznih ustavnih... Nadaljujte z branjem ...