Izobraževanje, kultura in šport

49 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o porabi časa (APČ) je statistično raziskovanje, s katerim želimo poizvedeti, kako ljudje porabljamo čas oz. koliko časa porabimo za kaj. Anketiranje poteka s pomočjo anketnih... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenj smo... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa zajema vprašanja o izdatkih glede na namen porabe (hrana, pijača, obleka, obutev, stanarina ipd), stanovanjskih pogojih, razpoložljivosti trajnejših potrošnih dobrin, načinu... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Program usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju program MR) se v Sloveniji v različnih oblikah izvaja že od leta 1985. Gre za izobraževanje perspektivnih študentov, ki... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament ter obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji, se Evropska unija (EU) v znanstvenih in strokovnih... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni barometer   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ob zadnjih uspehih slovenksih športnikov je bil cilj raziskave ugotoviti, kakšen je odnos ljudi in kakšna so njihova pričakovanja glede uvrstitev slovenskih nogometašev in smučarjev. Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Alpe - Jadran regije   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bila analiza uresničitve prostorsko socioloških priporočil pri gradnji stanovanjske soseske ter predvsem analiza sodelovanja bodočih stanovalcev pri nastajanju nove... Nadaljujte z branjem ...