Podatki

288 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evroterm - terminološka zbirka   1463 ogledov 3
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati leta 1998 v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) med pripravljanjem slovenske različice pravnih... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o porabi časa (APČ) je statistično raziskovanje, s katerim želimo poizvedeti, kako ljudje porabljamo čas oz. koliko časa porabimo za kaj. Anketiranje poteka s pomočjo anketnih... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenj smo... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Percepcije slovenske integracijske politike   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pridobiti stališča in mnenja priseljencev in potomcev priseljencev s prostora nekdanje Jugoslavije o njihovi družbeni vključenosti/izključenosti in zbrati podatke, ki... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Gospodarstvo
Evrobarometer 71.1   5 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 2000/2   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa zajema vprašanja o izdatkih glede na namen porabe (hrana, pijača, obleka, obutev, stanarina ipd), stanovanjskih pogojih, razpoložljivosti trajnejših potrošnih dobrin, načinu... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Program usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju program MR) se v Sloveniji v različnih oblikah izvaja že od leta 1985. Gre za izobraževanje perspektivnih študentov, ki... Nadaljujte z branjem ...
PDF
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Evrobarometer 67.3   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnega Evrobarometrovega anketiranja v naslednjih posebnih temah: (1) zdravje, odvisnost starostnikov od dolgoročne nege, (2)... Nadaljujte z branjem ...
SAV