Register kategoriziranih občinskih cest in objektov v Mestni občini Novo mesto

Register kategoriziranih občinskih cest je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih občinskih cest, sprejetih z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 12. 01. 2023
Ključne besede GJI, ceste, kanalizacija, kategorizacija, komunala
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 20/2021); Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 9/2018)
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.