MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Število prosilcev za mednarodno zaščito   467 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Statistični podatki o vloženih prošnjah za mednarodno zaščito po državi izvora, mesecu vloge in po spolu. Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca imetnikov službenih izkaznic   280 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podeljevanje in odvzem službenih izkaznic. Evidenca vsebuje osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO, stalno in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj upravljalcem strelišč   492 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj upravljalcem strelišč je zbirka podatkov o izdanih dovoljenjih upravljalcem strelišč, ki izvajajo dejavnost, ki obsega streljanje z orožjem določene vrste in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Izdana dovoljenja za prebivanje   293 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Statistični podatki o tujcih (državljanih tretjih držav in državljani Evropskega gospodarskega prostora in Švice), katerim je bila v Republiki Sloveniji izdana ena od oblik dovoljenj za... Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem   121 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih trgovcem, ki opravljajo dejavnost prometa z orožjem. Zagotavlja podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca izvajalcev internega varovanja   118 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za registracijo izvajalcev internega varovanja. Evidenca vsebuje naziv firme, sedež, matično številko. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Prebivalstvo in družba
Seznam priglašenih pirotehničnih izdelkov   93 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, mora preveriti njihovo skladnost z varnostnimi zahtevami (oznaka CE) ter... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Javni sektor
Centralni register podružnic tujih društev   141 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Centralni register podružnic tujih društev je namenjen vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o podružnicah tujih društev. Zagotavlja podatke o podružnicah tujih... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca delovne dolžnosti v Ministrstvu za notranje zadeve   82 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Namen zbirke je: - izvajanje nalog MNZ in organov v sestavi v primeru razglasitve krize, izrednega stanja ali vojne skladno s sprejetim pravilnikom MNZ; - urejanje pravic in... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prosilcev za mednarodno zaščito   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Gre za nabor podatkov iz prošnje za mednarodno zaščito, ki je podana na obrazcu, ki je predpisan s podzakonskim aktom Zakona o mednarodni zaščiti in jih je prosilec za mednarodno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca volilne pravice   302 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca volilne pravice se vodi in vzdržuje za namen izvajanja volitev in glasovanj skladno z volilno zakonodajo (volitve v Državni zbor, volitve predsednika republike, lokalne volitve,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Pridobitev državljanstva Republike Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije   94 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so imele državljanstvo ene izmed drugih republik nekdanje SFRJ in so pridobile državljanstvo Republike Slovenije pod olajšanimi pogoji 40. člena Zakona... Nadaljujte z branjem ...