MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca oseb z začasnim zatočiščem   17 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zakon o začasnem zatočišču ne uporablja predmetnega termina – Evidenca oseb z začasnim zatočiščem. Uporablja pa termin »zbirke osebnih podatkov« in sicer: o oskrbi in nastanitvi, o... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam oseb, ki na podlagi odločbe o odvzemu niso vrnili službene izkaznice   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Pristojni organ zaradi varstva ljudi in premoženja ter pravnega prometa na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) na svoji spletni strani objavi seznam... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam proizvajalcev in dobaviteljev varnostnih vsebnikov   0 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Proizvajalci in dobavitelji ustreznih varnostnih vsebnikov oddajo vzorce (pigmentov, reagentov, barvil, markerjev, pospeševalnikov ipd.) pristojnemu organu. Na podlagi oddanih vzorcev... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam zavezancev po Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah   0 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Organizatorju prireditve, ki mora v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, vlada z uredbo... Nadaljujte z branjem ...
HTML