MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odpusta   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi prošnje. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zavrnjene vloge za prenehanje državljanstva z odpustom   21 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva, pa njihovim prošnjam ni bilo ugodeno. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o udeležbi tujcev v programih vključevanja   17 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci o udeležbi tujcev v programih vključevanja se vodijo podatki o tujcih, ki so bili vključeni v programe vključevanja Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb z začasnim zatočiščem   17 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zakon o začasnem zatočišču ne uporablja predmetnega termina – Evidenca oseb z začasnim zatočiščem. Uporablja pa termin »zbirke osebnih podatkov« in sicer: o oskrbi in nastanitvi, o... Nadaljujte z branjem ...