MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca izdanih službenih izkaznic   75 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca vsebuje podatke o: uniformiranih in neuniformiranih uslužbencih policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati policijska pooblastila, pomožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca imetnikov službene izkaznice nadzornika   62 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podelitev in odvzem službene izkaznice nadzornika na smučišču. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime, fotografijo osebe, rojstne... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca javnih razpisov   62 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve izvaja postopke dodelitve sredstev - javne razpise po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugih pravnih podlagah.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca izdanih potnih listin   171 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih potnih listin se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti, državljanstva, prehoda državne meje ter za upravne postopke po Zakonu o potnih listinah. Evidenca... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Centralna evidenca izdanih orožnih listin   140 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Centralna evidenca orožnih listin je zbir evidenc izdanih orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih orožja, orožnih listinah... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   101 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Register državljanstev   101 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Informatizirana zbirka podatkov o osebah, ki so zaprosile za državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo in o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva Republike Slovenije. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca organizatorjev strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja   88 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podelitev in odvzem javnega pooblastila izvajalcem za opravljanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja trgovca   70 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih trgovcu, če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje države članice Evropske unije, v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu   43 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ. Podatki v zbirki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posamezniku je zbir podatkov o dovoljenjih, izdanih za vnos ali iznos orožja posamezniku zaradi nabave ali prodaje posameznega kosa... Nadaljujte z branjem ...