MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist   98 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve in krajevno pristojne upravne enote so pristojni za odločanje o nadomestilu in ustanovitvi služnosti v javno korist, če je zaradi za opravljanje nalog... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   96 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja trgovca   65 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih trgovcu, če obstaja za iznos orožja predhodno privoljenje države članice Evropske unije, v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prosilcev za mednarodno zaščito   62 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Gre za nabor podatkov iz prošnje za mednarodno zaščito, ki je podana na obrazcu, ki je predpisan s podzakonskim aktom Zakona o mednarodni zaščiti in jih je prosilec za mednarodno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca javnih razpisov   43 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve izvaja postopke dodelitve sredstev - javne razpise po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in drugih pravnih podlagah.... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje   32 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o potnih listih za tujce   23 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o potnih listih za tujce se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca   22 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca, za... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V zbirki osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito se vodijo evidence o osebah z začasno zaščito. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca listin izdanih na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti   16 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci izdanih listin se vodijo evidence o izdanih izkaznicah prosilca za mednarodno zaščito, dovoljenj za prebivanje, potnih listov za begunca ter potnih listov tujca za osebe s... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Centralna evidenca izdanih orožnih listin   135 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Centralna evidenca orožnih listin je zbir evidenc izdanih orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih orožja, orožnih listinah... Nadaljujte z branjem ...